Služby pro vyučující

Zde naleznete informace o tom, které služby můžete na Centru služeb využít jako vyučující. Všechny uvedené služby jsou pro zaměstnance Filozofické fakulty ZDARMA!

 • Odeslání faxů, možný příjem faxu je obratem hlášen referentce příslušné katedry, pakliže je jasné, komu fax náleží.
 • Půjčování audiovizuální techniky (dataprojektor, notebook, plátno, prezentér, vizualizér). Nutné rezervovat předem vzhledem k omezeným počtům kusů dataprojektorů (2ks) a notebooků (1ks notebook, 1ks netbook).
 • Zapůjčení klíčů od učeben v případě, že se jedná o učebnu, kterou Centrum služeb neodemyká (B5, B7, B4) nebo v případě, že je zkouškové období, kdy pracovníci Centra služeb neodemykají učebny žádné, pokud o to nejsou předem požádáni.
 • Skenování a kopírování dokumentů či knih s časovým omezením: do 20 stránek 1 pracovní den, do 50 stránek 2 pracovní dny, do 100 stran 3 pracovní dny, více stran 5 pracovních dní. Jedná se o jednu položku. V případě více položek, dny se mohou načítat dle momentálního vytížení pracovníka Centra služeb.
 • Proškolení s audiovizuální technikou užívanou na učebnách Filozofické fakulty.
 • Technická podpora při nastavení wifi sítě na Filozofické fakultě.
 • Řešení jednoduchých závad technického charakteru na učebnách Filozofické fakulty.
 • Na požádání možnost zapnutí a vypnutí počítače nebo dataprojektoru na dané učebně.
 • Základní technická popora a pomoc se orientovat na školních serverech.
 • Základní technická podpora a zaškolení s užitím tiskárny FORKYS pro tisk a kopírování. 
 • Laminování A4 a A3 dokumentů.
 • Tisk na místní tiskárně na CS FF, pouze černobíle a do 20 stránek.