Služby pro vyučující

Zde naleznete informace o tom, které služby můžete na Centru služeb využít jako vyučující. Všechny uvedené služby jsou pro zaměstnance Filozofické fakulty ZDARMA!
 • Půjčování audiovizuální techniky (dataprojektor, notebook, plátno, prezentér, vizualizér). Nutné rezervovat předem vzhledem k omezeným počtům kusů.
 • Zapůjčení klíčů od učeben v případě, že se jedná o učebnu, kterou Centrum služeb neodemyká (B1, B2, B6).
 • Skenování a kopírování dokumentů či knih do týdne.
 • Proškolení s audiovizuální technikou užívanou na učebnách Filozofické fakulty.
 • Technická podpora při nastavení wifi sítě na Filozofické fakultě.
 • Řešení jednoduchých závad technického charakteru na učebnách Filozofické fakulty.
 • Na požádání možnost zapnutí a vypnutí počítače nebo dataprojektoru na dané učebně.
 • Základní technická podpora a pomoc se orientovat na školních serverech.
 • Základní technická podpora a zaškolení s užitím tiskárny FORKYS pro tisk a kopírování. 
 • Laminování A4 a A3 dokumentů.
 • Tisk na místní tiskárně na CS FF, pouze černobíle.