Zadání podkladu závěrečné práce do STAGu

Pravidla zadání, vypracování a odevzdání najdete v aktuálním výnosu FF 17/2018
Organizace státních závěrečných zkoušek a pravidla pro vypracování závěrečné práce na FF UHK.


1) Pro zadání závěrečné práce do univerzitního portálu STAG se nejdříve přihlaste pod svým loginem. V sekci Moje studium zvolte v levém šedém panelu možnost Témata VŠKP

2) V sekci Témata VŠKP zvolte Nové téma a zde vyplňte všechna povinná pole.
 • Pracoviště - zkratka katedry pod kterou práci píšete.
 • Ak. rok zadání - aktuální akademický rok.
 • Ak. rok obhajoby - akademický rok, kdy máte v plánu práci objájit (opět se řiďte výnosem).
 • Typ práce je nastaven automaticky podle vašeho studia.
 • Vedoucí práce 
 • Název tématu
 • Název tématu anglicky
 • Zásady pro vypracování
 • Literatura
 • Jazyk
 • Stav schvalování - zde vybíráte mezi tím, zda si chcete podklad teprve rozpracovat a později se k němu ještě vrátit, nebo zda jej finálně odevzdáte. 

Poté by se Vám práce měla objevit opět v sekci Témata VŠKP. Zde můžete také najít podklad pro tisk, který odevzdáte podepsaný referentce vaší katedry. 

Pokud si s něčím nevíte rady, můžete kontaktovat Centrum služeb FF.

Žádné komentáře: